Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

7.06.2015 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich będzie należeć Królestwo Boże