Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

9.11.2014 – Prześladowany Kościół

pastor Ireneusz Roethel
8 stycznia 2015

9.11.2014 – Prześladowany Kościół