Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

Tag: Paweł i Sylas w więzięniu