Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

„Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, Zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz nie są mi rozkoszą” – Kaznodziei 12;1