Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

Świadectwo nawrócenia Tomasza