Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

Święto Żniw 24 września