Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

01.11.2015 Stare i nowe prawo Ew. Mateusza rozdział 5 wiersze 17-20