Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

Pastor Ireneusz Roethel