Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

06.11.2016 Stare czy nowe?

pastor Ireneusz Roethel
15 grudnia 2016

06.11.2016 Stare czy nowe?

Ewangelia Łukasza 5:27-39