Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

13.07.2014 Owoce Ducha Świętego cz 4 – Gorliwość