Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

14.06.2020 – Kościół musi się modlić

pastor Grzegorz Wojno
21 czerwca 2020

14.06.2020 – Kościół musi się modlić