Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

21.06.2015 Błogosławieni, którzy się smucą , albowiem oni będą pocieszeni