Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

27.11.2016 Podobieństwo o talentach