Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

3.07.2016 Dwie drogi, dwie bramy.