Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

31.08.2014 Słowo Boże jest żywe