Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

Powrót Nabożeństw !

Zapraszamy w niedzielę 31 maja na godzinę 10.00 na nasze pierwsze nabożeństwo po przerwie. Prosimy ze sobą zabrać maseczki – wymóg państwowy. Nie jesteśmy w stanie zapewnić 2m odległości, bo nasza kaplica jest za mała. Ta odległość nie jest wymogiem a rozsądnym zaleceniem. Niestety w naszym przypadku na nabożeństwie mogłoby być tylko 16 osób + prowadzący. Gdyby była taka potrzeba możemy otworzyć drzwi na zewnątrz i kto boi się o własne zdrowie, mógłby słuchać bardziej z zewnątrz. Prosimy przekazać informacje innym zainteresowanym.