Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

01.03.2020 – Czas przyjścia Pana jest bliski

pastor Grzegorz Wojno
1 marca 2020

01.03.2020 – Czas przyjścia Pana jest bliski