Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

08.03.2020 – Pomocne serce

pastor Ireneusz Roethel
10 marca 2020

08.03.2020 – Pomocne serce