Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

04.10 Ireneusz Roethel – Czas próby

pastor Ireneusz Roethel
18 października 2020

04.10 Ireneusz Roethel – Czas próby