Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

11.10 Ireneusz Roethel – Kościół w czasie pandemii

pastor Ireneusz Roethel
18 października 2020

11.10 Ireneusz Roethel – Kościół w czasie pandemii