Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

05.07.2015 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię