Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

Niedzielne nabożeństwo online 1.11.2020 video

pastor Ireneusz Roethel
1 listopada 2020

Niedzielne nabożeństwo online 1.11.2020 video