Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

Ognisko w Żarnowcu