Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

30.03.2015-O naśladowaniu Jezusa-pastor Dariusz Cieślak